Uittreerede op 24 april 2009

Op 24 april 2009 sprak prof.ir. K.H.J. Robers in de aula van de TU Delft zijn uittreede uit.
Deze is integraal opgenomen op "CollegeRama" van de TU.

Klik hier om de rede te zien en horen.

Achtereenvolgens ziet u:
0:00
1:30
45:45
55:30
59:10
01:08:20
01:18:20
01:24:30
Binnenkomst van het courtège
Uittreerede van prof. Robers
Toespraak van de conrector, prof. Beunderman
Toespraak van de decaan, prof. de Bont
Toespraak van prof. Horvath
Toespraak van ir. Maaike 't Zand - Wegman
Laatste woord van prof. Robers
Vertrek van het courtège

CollegeRama is opgezet om colleges en presentaties op te nemen op een wijze zodat zij op het web gezet kunnen worden, waarbij er toch iets van de oorspronkelijke sfeer behouden blijft. Tegelijkertijd ziet en hoort u daarbij de spreker en ziet u zijn visuals. Vergeet niet het geluid aan te zetten!

Met de schuiver onder de spreker kan doorgebladerd en terug gegaan worden. De begintijden hierboven kunnen u daarbij helpen. Als het goed is blijven spreker en visuals daarbij synchroon.