Verschillen tussen magnetische en optische recording


Magnetische discs en tape

Schrijven

Een computer harddisk is een magnetische disc, evenals de floppy en (cassette) tape. In al deze gevallen is er een drager met daarop een dunne ijzer-achtige laag. Deze wordt beschreven met een magnetisch veld. Dat maakt het magnetische materiaal op de disc of tape magnetisch, net zoals je paperclips magnetisch kunt maken door er met een sterke magneet tegenaan te wrijven. Door het magneetveld volgens een code om te polen (N-Z of Z-N) kun je informatie schrijven. Hoe kleiner en geconcentreerder je het schrijvende magneetveld maakt, hoe meer bits en bytes er op de schijf gaan.

Lezen

Bij afspelen wordt die magnetisatie weer uitgelezen. Dat kan met dezelfde magneetspoel (schrijf-leeskop) als waarmee je hem schrijft, maar ook (beter) met een Magneto Resistive Head. Dat is een weerstand (resistor) die van waarde verandert onder invloed van het magneetveld. Een MRH kun je veel kleiner maken dan een magneetspoel voor het lezen.

Optische discs

Schrijven

Optische discs, zoals CD, CD-ROM, DVD en Blue-Ray werken niet magnetisch, maar optisch. Zij worden geschreven (CD-R, CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, Blue-Ray) door de laser kortdurend op hoog vermogen te zetten (pulsen), dus met hitte. Bij RW-materialen smelt de laag dan plaatselijk. Volgens een code verhit je kortere of langere tijd. Doordat de disc ondertussen draait smelt je dan eigenlijk streepjes van verschillende lengte.

Lezen

Je kunt ze weer lezen doordat de gesmolten stukjes donkerder van kleur zijn dan de niet gesmolten. Dat is ook zo als ze weer koud zijn, omdat de structuur anders is (amorf) dan van het oorspronkelijke materiaal (kristallijn). Een lichtstip van lage intensiteit leest dat verschil in reflectie uit.

Wissen

Wissen gaat met halve warmte, de donkere streepjes verbleken dan weer doordat ze opnieuw kristaliseren (rekristalisatie).

Read Only

CD, CD-ROM en DVD kun je alleen lezen. De donkere streepjes zijn daar bij het spuitgieten van de Poly Carbonaat discs als putjes aangebracht. Het hele oppervlak wordt daarna met aluminium opgedampt. Daarom spiegelen deze discs. De informatie zit hier dus mechanisch in de disc en heeft een levensduur van een eeuw of zo.

Magneto-optisch

Om het lastig te maken bestaat er ook zoiets als magneto-optisch. Hier zit er een laag op de drager die te magnetiseren is en waarvan de reflectie (met allerlei hulpmiddelen als polarisatiefilters) een beetje afhangt van het aanwezige magnetische veld. De informatie wordt geschreven als magnetisatie. Dat wil alleen als de laag heet is, dus heel plaatselijk (1 micron2) verhitten we die met een laser op hoog vermogen. Bij het afkoelen wordt het magnetische veld van een spoel, die daar ergens in de buurt is opgehangen, op die plek "ingevroren". Die spoel is vrij onkritisch, omdat de laag alleen gevoelig is op het stipje waar hij heet is.

Lezen en toepassing

Uitlezen gaat met dezelfde laserstip, maar nu op laag vermogen. Magneto-Optisch (MO) wordt gebruikt door sommige verwisselbare computer-discs en door Mini Disc. Het maken van deze discs is een relatief duur proces.
Voordeel is echter dat de laag veel minder heet wordt dan bij RW. MO kun je meer dan een miljoen maal overschrijven, RW maar (een paar) duizend keer.