Het proces.


Wij onderscheiden verschillende processen en deelprocessen. Zij zijn in te delen in ordes: De meeste praktische processen zijn op te delen in 0e en 1e orde processen.