Dit is het principe.


Ongeveer de enige manier om iets Ŕcht constant te houden is om
  1. datgene dat wij constant willen houden te meten en

  2. ergens anders het proces zˇ te be´nvloeden dat we de grootheid die we constant willen houden kunnen aanpakken.
Maar let op! Daarmee koppel je oorzaak en gevolg in een kringetje aan elkaar en voor je het weet heb je een hond die zijn eigen staart probeert te pakken. Het nutteloze rondrennen dat daar mee gepaard gaat moeten we voorkomen en dat is soms helemaal niet zo eenvoudig.

En t˛ch moet het.