Decimale teller.


Met twee IC's en een 7-segments LED-display is een decimale teller te bouwen. Deze telt pulsjes van 0 tot 9. Hiermee kan bijvoorbeeld het aantal produkten dat een bepaald punt op een produktielijn passert geteld worden. De teller is te cascaderen tot een willekeurig groot decimaal getal.

Blokschema

Het totale schema bestaat uit een BCD-teller, een 7-segments-decoder en een 7-segments LED-display.
De teller zit in een C-MOS IC van het type 4518. Het bevat twee 10-tellers, a en b. Zij tellen elk binair van 0000 tot 1001 en keren dan weer terug naar 0000. We gebruiken maar één (b) van de twee.
De 7-segments decoder zit in het CMOS-IC 4543. Dit IC maakt van een binair getal van 0000 t/m 1001 zeven nullen en enen, zodanig dat ze op een display het in de balk getoonde cijfer tonen.
Het LED-display HDN1131 heeft voorschakelweerstanden R nodig om de stroom in elke diode te begrenzen. Die moet voor dit type ongeveer 2 mA zijn.

Lees meer in de pdf-file

--> Decimale teller (pdf-file)

Data sheets van de gebruikte IC's:

--> Data sheets van de HDN1131
--> Data sheets van de HEF4543B
--> Data sheets van de HEF4518B
--> Data sheets van de HEF4011B
Decimale teller op print