Ontvangst en decodering van de tijdseinzender DCF77.


Een klok die altijd heel precies op tijd is en zelf overschakelt naar zomertijd en wintertijd. In Mainflingen bij Frankfurt am Main staat de radiozender DCF77, die 24 uur per dag, jaar in jaar uit de juiste tijd uitzendt. Met een eenvoudige ontvanger is die tijdinformatie te ontvangen en in software om te zetten naar een heel precieze tijd en datum.

De pdf-file beschrijft niet alleen de benodigde elektronica, maar ook stap-voor-stap de op interrupt gestuurde software en hoe de tijd van de dag in bepaalde registers van de microcomputer terecht komt. Een display om af te lezen hoe laat het is wordt hier niet beschreven.

--> Tijdseinontvangst en -decodering voor de 8051 (pdf-file).

--> Opstartprocedure van de voorbeeldklok met Nixie-buizen (pdf-file).

--> OfficiŽle site van DCF77.