Digitaal naar analoog converters (DAC).


De microcomputer werkt geheel digitaal. Maar in de wereld om ons heen werkt er veel analoog. Om van de digitale wereld in de computer naar de analoge echte wereld te gaan hebben we een digitaal naar analoog converter nodig. Deze vertaalt een digitaal getal op een uitgangspoort van de microcomputer naar een overeenkomstige elektrische spanning of stroom.

Digitaal naar analoog conversie kun je op diverse manieren bereiken:
  1. een speciaal DAC-IC, bijv. de DAC0808 (weinig componenten, geen afregeling, kost wat meer), of
  2. een weerstandsnetwerk met weerstanden in de verhouding R, 2R, 4R, 8R enz. (eenvoudig), of
  3. een weerstandsladder met waarden R en 2R (iets complexer, maar ook iets nauwkeuriger), of
  4. dutycycle modulatie in software van een uitgangsbit (het goedkoopst, maar traag).
--> Digitaal naar analoog converters op de 8051 (pdf-file)

--> Datablad van de National Semiconductors DAC0808 (pdf-file)